همسفران نمایندگی شفا جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی شفا مشهد مهم ترین فعالیت های اعضاء کنگره 60 همسفران نمایندگی شفا مشهد را جهت ملاحظه شما بازدید کننده محترم و خانواده مصرف کنندگانی که خواهان آرامش هستند ، قرار میدهد و روش درمان تدریجی DST را به اطلاع عموم میرساند . وبلاگ همسفران نمایندگی شفا مشهد http://elahieh-h.mihanblog.com 2019-11-18T00:15:54+01:00 text/html 2019-11-17T15:10:03+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1121 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj603081736755314949980.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-16T07:33:29+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه شعری از همسفر مریم؛ هفته گلریزان http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1119 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/mosharekat/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B4_%DB%B2%DB%B2-%DB%B0%DB%B3-%DB%B5%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-15T11:23:20+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر محبوبه کسب مقام سوم نمایندگی شفا مشهد در اولین دوره مسابقات شنای همسفران http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1120 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/park/%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86/IMG_4526.JPG" alt=""></div> text/html 2019-11-15T05:18:58+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه چرا می‌خواهم در مراسم گلریزان شرکت کنم؟ http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1116 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17639/mosharekat/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B9-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B2-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-13T11:56:46+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه نمونه سوال و پاسخ از سی‌دی اضافه وزن ۴ http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1095 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/jalasat%202shanbe/98.08.13/13980402Pz9u279401.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-13T07:30:59+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه اطلاعیه آزمون روز پنجشنبه مورخ 98/08/23 http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1112 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/11133/LEG6/Tasavir/bpflmyefew%20%5B123%5D.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-12T15:03:10+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه گفت‌وگو با خانم منیره، دستیار دیده بان http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1110 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17639/jalasat%202shanbe/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B1_%DB%B1%DB%B2-%DB%B3%DB%B9-%DB%B0%DB%B7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-11T14:35:15+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1111 <div><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>یازدهمین جلسه از دور&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شانزدهم&nbsp;</b></font>سری&nbsp;</b></font><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; display: inline !important;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛&nbsp;نمایندگی شفا مشهد</b></font></p></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></font><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><b style="font-family: Tahoma;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#222222">با دستور جلسه :</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></font></b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#FF0000">"DST و تجربه من از سم زدائی و سایر روش ها"<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></font></b></p><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><font style="font-family: Tahoma;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b><b><font color="#3366ff"><b><font color="#3366ff">&nbsp;استاد&nbsp;جلسه :</font></b></font></b></font><font style="font-family: Tahoma;"><b style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;</b></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><b>همسفر فاطمه</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#003300">نگهبان جلسه : همسفر ناهید</font><font color="#222222">&nbsp; &nbsp;</font><font color="#cc0000">&nbsp;</font><font color="#cc0000">دبیر جلسه : همسفر الهام</font><br></b></font></p></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style="font-size: 12px;"><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;">&nbsp; روز دوشنبه مورخ &nbsp;1398/08/20 در ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/jalasat%202shanbe/98.08.20/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B1_%DB%B1%DB%B9-%DB%B2%DB%B0-%DB%B5%DB%B1.jpg" alt=""></p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><br></p></b></font></div> text/html 2019-11-09T06:43:14+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه برداشت از سی‌دی الکل؛ به همراه نمونه سوال و پاسخ http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1088 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/mosharekat/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B0-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B9-%DB%B5%DB%B9-%DB%B2%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-09T06:40:58+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه مراسم جشن سومین سال رهائی همسفر فاطمه http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1108 <div><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="text-align: start;">مراسم تولد سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر مجید رهجوی کمک راهنمای محترم آقای وحید ریختگر در&nbsp;</span><span style="text-align: start;">روز پنجشنبه&nbsp;مورخ 1398/08/16&nbsp;</span><span style="text-align: start;">در نمایندگی شفا مشهد برگزار شد.</span></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img class="lb-image" src="https://up.c60.ir/repository/11133/980816/tavalood/P1010111%20%28Kopie%29.JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; width: auto; color: rgb(81, 83, 72); display: inline;"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div> text/html 2019-11-08T08:21:12+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر محبوبه گزارش تصویری فعالیت های ورزشی همسفران در پارک نیلوفرآبی http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1099 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/park/98.08.17/JOPE4829.JPG" alt=""></div> text/html 2019-11-05T23:20:26+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه دل نوشته به قلم همسفر سکینه http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1086 <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">اشک تمام صورتم را خیس می‌کند و دلم دیوانه‌وار و سرگردان در پی عشق گمشده‌ام، پسری که روزی باعث افتخار و غرورم بود، می‌گردد و چیزی جز پسر گمشده در تاریکی و ظلمت نمیابم ... .&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/17639/mosharekat/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B9-%DB%B2%DB%B4_%DB%B2%DB%B2-%DB%B4%DB%B2-%DB%B2%DB%B1.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-04T16:50:48+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه کارگاه آموزشی خصوصی همسفران http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1097 <div><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>دهمین جلسه از دور&nbsp;</b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>شانزدهم&nbsp;</b></font>سری&nbsp;</b></font><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; display: inline !important;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛&nbsp;نمایندگی شفا مشهد</b></font></p></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></font><p align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><b style="font-family: Tahoma;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#222222">با دستور جلسه :</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><b style="font-family: tahoma; font-size: small;">"&nbsp;رابطه یادگیری و معرکه گیری&nbsp;</b></font></font><b style="font-size: small;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000">"<span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span></font></font></b></p><div align="center" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b><b><font color="#3366ff"><b><font color="#3366ff">&nbsp;استاد&nbsp;جلسه :</font></b></font></b></font><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma;"><b style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;</b></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2" color="#3366ff"><b>دستیار دیده بان، همسفر منیره</b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><br></b></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: Tahoma; line-height: 20px;"><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#003300">نگهبان جلسه : همسفر ناهید</font><font color="#222222">&nbsp; &nbsp;</font><font color="#cc0000">&nbsp;</font><font color="#cc0000">دبیر جلسه : همسفر الهام</font><br></b></font></p></div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34);"><b style="font-size: 12px;"><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;">&nbsp; روز دوشنبه مورخ &nbsp;1398/08/13 در ساعت 16:00 آغاز بکار نمود.</p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/jalasat%202shanbe/98.08.13/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B8-%DB%B3%DB%B9-%DB%B2%DB%B3.jpg" alt=""></p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px;"><br></p></b></font></div> text/html 2019-11-04T14:51:30+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه اطلاعیه تولد http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1098 <div><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مراسم تولد سومین سال رهایی&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font color="#ff0000">همسفر فاطمه</font></span></span></b><b><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font color="#222222" style="font-weight: bold;">&nbsp; رهجوی کمک راهنمای محترم خانم&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-weight: bold;">الهام</font><font style="font-weight: bold;">&nbsp;</font><font color="#222222" style="font-weight: bold;">در روز پنجشنبه</font></span></span><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;<br></span></span></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><font color="#222222">مورخ&nbsp;</font><font color="#ff0000">1398/08/16</font><font color="#222222">&nbsp; در نمایندگی شفا مشهد برگزار می گردد.</font></span></span></b></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17639/jalasat%202shanbe/98.08.13/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B1-%DB%B0%DB%B4_%DB%B2%DB%B0-%DB%B3%DB%B5-%DB%B5%DB%B6.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></p></div> text/html 2019-11-03T15:03:54+01:00 elahieh-h.mihanblog.com همسفر حانیه اعلام نتایج چهارمین آزمون از سی دی های اضافه وزن 3 و مَجاز http://elahieh-h.mihanblog.com/post/1096 <div><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اعلام نتایج چهارمین آزمون داخلی شعبه شفا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">5 شنبه 9 آبان 98<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">از سی دی های اضافه وزن 3 و مَجاز<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;( قسمت همسفران )<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><img src="http://madrsehjoo.com/wp-content/uploads/2019/03/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%88.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></span></p></div>